Høgdals Natur

Høgdals jorder er på ca. 55 ha.  Egentlig er det de oprindelige jorder til Høgdal plus Salten Overgård Skov.

 

Ejendommen er typisk for det meget blandede drift for gårdene på de magre jorde i Midtjylland. Her var man nødt til at spille på alle strenge. Husdyrhold, agerbrug, skovbrug og bearbejdningen af træ gik hånd i hånd. Hvis det skulle løbe rundt skulle der dog spares. Hvad man kunne lave selv gjorde man, både hvad angår driften, reparation af bygninger og forsyning med brænde og føde. Driftsformen var så også robust. Hvis det ene dårligt i en periode kunne man nok tjene hjem på det andet. Derfor havde en gård som Høgdal også brug for flere typer landskab, som også den dag i dag præger ejendommen. Det kan lidt firkantet naturen og landskabet omkring Høgdal deles op i fire dele.

 

Marker omkring husene

Lige omkring husene ligger de gamle marker og mindre enge. Kun en lille del dyrkes stadig, resten ligger hen med græs. Her er en artsrig urteflor, der varierer lidt efter fugtigheden. Her kan findes spiselige planter som almindelig syre, engkarse og spansk kørvel. Desuden sjældne arter som orkideer og engblomme, der ikke må røres. Mellem urterne lever mange smådyr som edderkopper, græshopper og store løbebiller. Omkring dammen lige ved huset kan man støde på frøer og måske en salamander. I græsset udenom høres regelmæssig de fine piben fra spidsmus, og nu og da ses en mus. Området er velegnet til at arbejde med smådyr, blomster, kunst, digtning og bare almindelig leg.

 

Skoven

Sydvest for husene ligger Salten Overgård Skov. Mod nord (nærmest husene) domineres det af gammel bøgeskov, længere mod syd er der også områder med gran. Imellem træerne er der flere steder fugtige partier, hvor man skal færdes med varsomhed. I skoven lever et vrimmel af fugle, pattedyr, padder og smådyr. De større dyr får man sjældent at se, men deres spor er overalt. Måske kan man også være heldig at se en rødmus pile væk. Smådyrene kan man simpelthen ikke undgå. Hvis man blot vender et stykke dødt træ er der altid bænkebidere, snegle og insekter. Her er velegnet, hvis man vil undersøge smådyrene, lytte til fuglesang, finde dyrespor og samle svampe i efteråret. Eller, det helt oplagte, lave et arrangement om skovbrug og træfældning.

 

Overdrevet

Mod øst ligger et af Midtjyllands smukkeste overdrev. Et overdrev er et lysåbent område uden dyrkning men med græssende dyr. Der udvikles en helt speciel artsrig urteflor. Her gror høgeurt, mælkeurt (både den blå og den lilla variant), knoldranunkel, kornet stenbræk, markfrytle og mange andre imellem hinanden. Om efteråret findes også de specielle overdrevssvampe som rødblade og vokshatte. Overdrevet særdeles velegnet hvis man vil gå i dybden med plantevækst. Desuden er det velegnet til ture, hvor man skal opleve landskabet, høre om istiden eller bare se noget smukt.

 

Skovslugterne

Nord for overdrevet ligger stejle og dybe skovslugter. De er i de nu inddraget i græsningsområdet og delvis lysnet. Hvordan det udvikler sig blive spændende at se. I bunden af kløfterne findes kilder, der danner små vandløb med de typiske dyr som tanglopper og døgnfluer. Skrænterne er stejle nok til rapelling og træerne er egnede til klatring.  Desuden er det herude chancen for at opleve rovfugle og spætter er størst. Foruden at det er her troldene holder til!

 

Comments are closed.

NYHEDER

Høgdal på Facebook

Forældrerådsarrangement på Høgdal.
Til "forældrerødderne" - Vi har nu vores program for 2017 færdigt, det kan ses www.Hogdal.dk under "Det sker", som I ser, er der mange af arrangementerne, der er velegnet til et forældrerådsarrangement, eks. Børnes Kultur Dag, Majfest, Ulddag, Høstfest m.fl.
Det er virkelig hyggelige, sjove og lærerige dage, hvor alle aldersgrupper kan få noget ud af besøget.
Kontakt Hanne.Buch@Silkeborg.dk hvis I ønsker at vide mere, ellers kan I bare komme - for vi glæder os til at se jer på Høgdal, Høgdalvej 4, 8653 Them
Del gerne opslaget.
... se merese mindre

4 uger siden  ·  

Se mere på Facebook

Vi tilbyder et rigtigt spændende kursus for lærere, pædagoger og studerende.

"Spis de vilde urter på Høgdal."

Tirsdag d.23. maj kl 17.00- ca. 19.30

Naturvejleder Jan Kjærgaard vil tage os med rundt i den flotte natur og på vejen opsamles spiselige urter som f.eks brændenælde, mælkebøtte, vejbred m.fl. De forskellige naturtyper på Høgdal byder på mange muligheder, for at finde meget forskelligartede urter.
Vi vil få en fortælling om de mange urter og høre om deres anvendelsesmuligheder i madlavningen og derpå selv tilberede nogle af dem over bålet. I den daglige madlavning er vi meget konservative. Her har vi muligheden for at lade fantasien blomstre og kombinere det kendte med nye og spændende smagsoplevelser og samtidig få frisk luft og naturoplevelsen
Det vil helt sikkert være et kursus man vil kunne få gavn af, hvad enten man underviser i hjemmekundskab, natur/teknik eller bare vil have en hyggelig og lærerig dag ude i naturen, sammen med rollingerne.
Tilmelding nødvendigt pga begrænset antal pladser og det sker ved henvendelse til Hanne.Buch@Silkeborg.dk
Pris 50,- Betales ved ankomsten: Kontant eller med MobilPay.
Kurset er en del af ”Vild mad”.

Kurset foregår på
Høgdal
Høgdalvej 4
8653 Them

Del gerne opslaget...
... se merese mindre

4 uger siden  ·  

Se mere på Facebook

Åbent for booking af skolebesøg 2017.
Det er muligt allerede nu at bokke et skolebesøg, hvor vi har åbent fra maj til midt. okt.
Ved besøget bliver eleverne ført ca. 100 år tilbage i tiden via et styret rollespil udviklet til stedet. En spændende og anderledes måde at lære på, hvor alle elever kan være med.
Elever fra 4.-7. klassetrin kan desuden nyde den skønne natur, hvortil der er lavet et kulturhistorisk QR-løb.
Det er en lærerig og spændende dag, hvor eleverne "lære om gamle dage i gamle dage."
Yderligere informationer kan fåes på 5136 5205 og I kan booke et besøg via hjemmesiden www.Hogdal.dk under "Kontakter".
Vi forventer at lærere og pædagoger tiltager aktivt i besøget - det bliver det meget sjovere af :-)
Det er muligt for folkeskoler i Silkeborg kommune at søge tilskud til bustransport. Søg på Fællesnettet.
Del gerne opslaget.
... se merese mindre

1 måned siden  ·  

Se mere på Facebook