Høgdals Natur

Høgdals jorder er på ca. 55 ha.  Egentlig er det de oprindelige jorder til Høgdal plus Salten Overgård Skov.

 

Ejendommen er typisk for det meget blandede drift for gårdene på de magre jorde i Midtjylland. Her var man nødt til at spille på alle strenge. Husdyrhold, agerbrug, skovbrug og bearbejdningen af træ gik hånd i hånd. Hvis det skulle løbe rundt skulle der dog spares. Hvad man kunne lave selv gjorde man, både hvad angår driften, reparation af bygninger og forsyning med brænde og føde. Driftsformen var så også robust. Hvis det ene dårligt i en periode kunne man nok tjene hjem på det andet. Derfor havde en gård som Høgdal også brug for flere typer landskab, som også den dag i dag præger ejendommen. Det kan lidt firkantet naturen og landskabet omkring Høgdal deles op i fire dele.

 

Marker omkring husene

Lige omkring husene ligger de gamle marker og mindre enge. Kun en lille del dyrkes stadig, resten ligger hen med græs. Her er en artsrig urteflor, der varierer lidt efter fugtigheden. Her kan findes spiselige planter som almindelig syre, engkarse og spansk kørvel. Desuden sjældne arter som orkideer og engblomme, der ikke må røres. Mellem urterne lever mange smådyr som edderkopper, græshopper og store løbebiller. Omkring dammen lige ved huset kan man støde på frøer og måske en salamander. I græsset udenom høres regelmæssig de fine piben fra spidsmus, og nu og da ses en mus. Området er velegnet til at arbejde med smådyr, blomster, kunst, digtning og bare almindelig leg.

 

Skoven

Sydvest for husene ligger Salten Overgård Skov. Mod nord (nærmest husene) domineres det af gammel bøgeskov, længere mod syd er der også områder med gran. Imellem træerne er der flere steder fugtige partier, hvor man skal færdes med varsomhed. I skoven lever et vrimmel af fugle, pattedyr, padder og smådyr. De større dyr får man sjældent at se, men deres spor er overalt. Måske kan man også være heldig at se en rødmus pile væk. Smådyrene kan man simpelthen ikke undgå. Hvis man blot vender et stykke dødt træ er der altid bænkebidere, snegle og insekter. Her er velegnet, hvis man vil undersøge smådyrene, lytte til fuglesang, finde dyrespor og samle svampe i efteråret. Eller, det helt oplagte, lave et arrangement om skovbrug og træfældning.

 

Overdrevet

Mod øst ligger et af Midtjyllands smukkeste overdrev. Et overdrev er et lysåbent område uden dyrkning men med græssende dyr. Der udvikles en helt speciel artsrig urteflor. Her gror høgeurt, mælkeurt (både den blå og den lilla variant), knoldranunkel, kornet stenbræk, markfrytle og mange andre imellem hinanden. Om efteråret findes også de specielle overdrevssvampe som rødblade og vokshatte. Overdrevet særdeles velegnet hvis man vil gå i dybden med plantevækst. Desuden er det velegnet til ture, hvor man skal opleve landskabet, høre om istiden eller bare se noget smukt.

 

Skovslugterne

Nord for overdrevet ligger stejle og dybe skovslugter. De er i de nu inddraget i græsningsområdet og delvis lysnet. Hvordan det udvikler sig blive spændende at se. I bunden af kløfterne findes kilder, der danner små vandløb med de typiske dyr som tanglopper og døgnfluer. Skrænterne er stejle nok til rapelling og træerne er egnede til klatring.  Desuden er det herude chancen for at opleve rovfugle og spætter er størst. Foruden at det er her troldene holder til!

 

Comments are closed.

NYHEDER

Køb Viagra online

Har du nogensinde overvejet at købe dine mediciner på internettet, som du ville bestille et andet produkt? Har du nogensinde ønsket at bestille Viagra online for alle de fordele, det kan give dig? http://www.bleuepil.mobi/viagra-sans-ordonnance.html Derudover er det en praksis, der kan blive mere og mere almindelig i de kommende år at købe Viagra uden recept på nettet. Kvarterapoteker er i krise i Frankrig, og det fungerer ikke.

Høgdal på Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.