Høgdals Venner

Alle interessered er velkomne til at melde sig ind i foreningen Høgdals Venner. Uanset om du blot ønsker at støtte stedet med dit medlemsskab, eller du også ønsker at lave et stykke frivilligt arbejde .

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Mille Sørensen på soeren@mille-soeren.dk eller kom forbi Høgdal en gang, så hjælper vi gerne.

 

 

Beløbet på de 100,- indsættes i Sparekassen kronjylland på Reg.: 6129 Kontonr.: 0008024278. Vi takker!

006Vi har en meget stor gruppe af frivillige, som alle har det til fælles, at de ønsker at værne om og skabe liv på stedet. Uden deres meget store arbejdsindsats ville det ikke være muligt at drive stedet.

Høgdals Venner er en meget blandet gruppe, som bidrager på alle fronter. Hvad enten der drejer sig om vedligeholdelse og rengøring, pasning af dyrene, pasning af den gamle have, levering af spillemandmusik, opsætning og vedligholdelse af hegn, kaffebrygning, samt deltagelse i de forskellige arrangementer- ikke mindst på festdage, som den årlige Majfest og Høstdagen.

Nogle frivillige vælger at lægge rigtig mange timer på stedet, hvor de ud over nyetaberinger og vedligehold også er behjælpelige ved afholdelse daglige arrangementer. Andre vælger nogle få specialopgaver- som f.eks. snedkerarbejde, bollebagning, hestekørsel el. lign. En ting er sikkert: Uanset, hvad og hvor meget man bidrager med på stedet er man altid velkommen!

 

 

AUG 097En særlig gruppe  blandt Høgdals Venner er Høgdals Høstlaug, som hvert år tilsår markerne, hvordan det foregår kan man se her. Den 2. lørdag i aug. holder vi høstfest- Det er en rigtig festdag, hvor høstlauget viser hvordan høsten foregik for ca. 100 år siden.

Hvert år sidst i oktober afsluttes sæsonen, med en fællesudflugt. I løbet af sæsonen samles vi til en god frokost – og det er selvfølgelig med en sild, snaps og fællessang.

 

Hvis du ønsker at blive frivillig på Høgdal er du hjertelig velkommen!

Læs vores vedtægter her.

 

Navne og mail. adr. på bestyrelsesmedlemmerne i  Venneforeningen- også kaldet Høgdalrådet :

 

Formand  Anna-Lise Bredahl    annalisebredahl@gmail.com

Kasserer  Mille Sørensen         soeren@mille-soeren.dk

Øvrige medlemmer:

Bodil  Tullberg                          poul.tullberg@webspeed.dk

Gunnar Jørgensen                    voldsomvolvo@mail.dk    

Ruth Pedersen                          skovlyvesterhaab@gmail.com

 

 

 

Comments are closed.

NYHEDER

09.04.2014

Høgdal på Facebook

Vi havde lige besøg af Gorm ... se merese mindre

5 timer siden  ·  

HØGDAL I VINTERDVALE.
---------------------------------

MELODI: DER ER SÅ STILLE I VOR GÅRD.
komponist: Ukendt
ny - tekst : Søren H. Sørensen

Der er så stille i vor gård.
nu er det mørkt og efterår,
men før vi lukker for i år,
så ta`r vi lige visen her.

Her på vor gård med høns og får,
har kattene så gode kår,
med rejer og med dejlig laks,
er kattene jo veltilpas.

Vi forårs-sår vor lille mark,
fra ældrecenter kom en knark,
hver dag skal nydes trods demens,
og minderne, er ikke glemt.

En majfest holder vi hvert år,
så er der gang i vores gård,
en stang af birk med kviste få,
som kransene kan hænge på.

En skoleklasse på besøg,
får lært en del om livets gang,
om gamle dages slid og slæb,
med rollespil de prøver selv.

I vores mark med krat og le,
et høstlaug laver mange neg,
en fugl foroven synger med,
den ser vi river marken let.

En høstdag er en glædens dag,
der fejres skal med sang og spil,
det er jo ret en gammel skik,
når kornet skal i laden ind.

Med åbent sind vi byder ind,
velkommen til hver mand og kvind,
en guidet tur på vores sted,
en god fortælling følger med.

Vi har så travlt på vores gård,
men hen mod jul vi går i skjul,
men når erantis dukker frem,
så stiller igen, alle mand.
... se merese mindre

1 uge siden  ·  

Så kom gederne på stald. Katten var ikke helt tilfreds med at skulle flytte. ... se merese mindre

1 uge siden  ·  

06.02.2014

BLOMSTERHISTORIER

Skrevet af naturvejleder Jan Kjærgaard.